12 February, 2013

Su Zombiadieniu!Na štai kaip netikėtai šiam blog‘ui stuktelėjo dveji metukai. Kaip ir praeitais metais norėčiau pradėti nuo padėkos žodžio.

Pirmiausiai didelis dideliausias dėkui, visiems 24-iems oficialiems mano blog‘o skaitytojams.

Dėkoju didžiausiai savo palaikytojai ir mano kūrybinio gyvenimo skatintojai Ievai. Myliu tave ir ačiū, kad esi. Dėkoju Nosferatu (Nocticulai), už buvimą ištikimiausiu mano skaitytoju. Dėkoju MarionetteOfHarmony, už nuoširdžiausią mano straipsnių sukeltą džiugesį.

Dėkavoju visiems, kurie anonimiškai tykiai skaito ir net kartais vagia mano straipsnius. Buvau labai nustebinta vienoje svetainėje aptikusi savo straipsnių gabalus be jokių nuorodų į mano autorystę. Tiesa pasakius, tai iš dalies pamalonino mano savimeilę. Jei vagia, vadinasi gerbia. Va taip aš nuo šiol sakau!

A huge THANK YOU in English goes to my dear Latvian friend Ieva, for her endless support and patience while translating all my posts in English with that damn Google Translator.

Deja, dėl laiko stokos ir visiško kūrybinio išsekimo, aš neterminuotam laikui nutraukiu šio blog‘o veiklą. Širdis plyšta tai rašant, bet tiesiog nebenoriu apgaudinėti nei savęs nei jūsų, mano mieli Dykinėtojai. Tikiuosi kada nors sugrįžti ir bauginti jus naujais straipsniais.

Na, o šiam kartui, sudie ir dėkui, kad buvote su manimi šiuos dvejus metus.

Likit drąsus, mano mieli Dykinėtojai,
Gintarė

1 comment: